T-line

User Name

Password

Info New or Forgotten?

T-line > Fitness > Voorwaarden

Maandelijkse incasso

 • De contributie wordt per maand automatisch afgeschreven van het door u opgegeven bank- of gironummer.

Eénmalige incasso / directe betaling

 • De eenmalige incasso wordt eenmalig van uw rekening afgehaald.

Algemene voorwaarden

 • Het lidmaatschap duurt minimaal de periode als bij inschrijving is aangegeven. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar en te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 betalingseenheid tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 betalingstermijn.
 • Als u als oud lid opnieuw lid wilt worden dan gelden dezelfde voorwaarden zoals hierboven beschreven alleen betaalt u niet opnieuw inschrijfgeld.
 • De opzegtermijn is één maand voor de einddatum van uw lopende abonnement. Gegevens over uw abonnement vindt u op pagina Privé op onze site. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 • Het lidmaatschap wordt beëindigd bij tijdige opzegging. Bij herinschrijving hoeft niet opnieuw inschrijfgeld betaald te worden. ( Dit geldt voor iedereen die lid is geweest en een lidmaatschapnummer van de sportschool heeft )
 • Bij niet kunnen innen van een incassotermijn kunnen wij € 2,50 administratiekosten in rekening brengen.
 • Cruquius houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- en / of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Cruquius houdt zich het recht voor de openingstijden, het lesprogramma en de (training ) faciliteiten te wijzigen.
 • Het lidmaatschap kan alleen tijdelijk worden stopgezet in geval van een aantoonbare doktersverklaring bij ziekte of een langdurige blessure. In alle andere gevallen lopen de betalingen door.
 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan uw pasje aan derden ter beschikking te stellen.
 • Bij verlies of diefstal van uw pasje dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Cruquius om het pasje te laten blokkeren.
 • Cruquius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en / of letsel ontstaan voor, tijdens of na de training.
 • Cruquius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van onze facilitaire voorzieningen.
 • Cruquius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 • Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Cruquius houdt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. Na 2 gele volgt de rode kaart. Er is dan géén restitutie van betaling.

Voorwaarden JEUGDFITNESS

Voor jeugd van 12 tot en met 17 jaar is er jeugdfitness van maandag tot en met vrijdag van 17.30-18.30 uur.
 Lekker sporten binnen een gevarieerd programma onder professionele begeleiding.
Op 26 februari 2008 hebben wij naar de jeugdleden van 16 en 17 jaar oud het volgende geschreven:
Met ingang van vandaag mag jij naast het deelnemen aan de jeugdtrainingen ook op andere tijden komen.
Dit mag onder de volgende voorwaarden.

1)  In ieder geval je pasje meenemen en inleveren.
2)Trainen met een handdoek.
3) Correcte kleding.

Voorwaarde is dat je verder ALTIJD met je programma naast je traint en op de manier zoals de instructeur dat heeft aangegeven.

Alleen door jouw training goed in te vullen mag je gebruik maken van de ruimere tijden.
Tot slot: Natuurlijk kun je ook gewoon met de (jeugd)les meedoen.
Dan meld je je uiteraard op tijd en meedoen betekent ook volledig meedoen tot aan het einde.
 
Veel plezier, groet namens het fitness team, Gerben.

AANVULLING:
1 december 2008 in verband met het nieuwe lesrooster.
De jeugdtijden voor leden tot en met 15 jaar zijn veranderd naar 17.30-18.30 uur.
Hierover is een bericht gestuurd naar onze jeugdleden.
1 april 2010: de jeugdleden van 16 en 17 jaar mogen alleen van de sauna gebruik maken als deze door een volwassenen wordt gebruikt (minimaal 18 jaar met een beperkt, resultaat of succes abonnement).

Property Sheet
Klik hier voor de door NL Actief (voorheen Fitvak) gehanteerd leveringsvoorwaarden. Document Size: 136221 bytes Property Sheet

Volgen

Delen